Quotazioni storiche: EUR - THB

Euro Thai baht

DateValue
mercoledì 17 agosto 20221 EUR = 35,99 THB
martedì 16 agosto 20221 EUR = 36,11 THB
lunedì 15 agosto 20221 EUR = 36,21 THB
domenica 14 agosto 20221 EUR = 36,11 THB
venerdì 12 agosto 20221 EUR = 36,31 THB
giovedì 11 agosto 20221 EUR = 36,38 THB
mercoledì 10 agosto 20221 EUR = 36,07 THB
martedì 9 agosto 20221 EUR = 36,23 THB
lunedì 8 agosto 20221 EUR = 36,36 THB
domenica 7 agosto 20221 EUR = 36,26 THB
sabato 6 agosto 20221 EUR = 36,45 THB
venerdì 5 agosto 20221 EUR = 36,71 THB
giovedì 4 agosto 20221 EUR = 36,81 THB
mercoledì 3 agosto 20221 EUR = 36,77 THB
martedì 2 agosto 20221 EUR = 37,05 THB
lunedì 1 agosto 20221 EUR = 37,05 THB
domenica 31 luglio 20221 EUR = 37,03 THB
venerdì 29 luglio 20221 EUR = 37,08 THB
giovedì 28 luglio 20221 EUR = 37,4 THB
mercoledì 27 luglio 20221 EUR = 37,17 THB
martedì 26 luglio 20221 EUR = 37,48 THB
lunedì 25 luglio 20221 EUR = 37,37 THB
domenica 24 luglio 20221 EUR = 37,33 THB
venerdì 22 luglio 20221 EUR = 37,56 THB
giovedì 21 luglio 20221 EUR = 37,34 THB
mercoledì 20 luglio 20221 EUR = 37,42 THB
martedì 19 luglio 20221 EUR = 37,22 THB
lunedì 18 luglio 20221 EUR = 36,91 THB
domenica 17 luglio 20221 EUR = 36,83 THB
venerdì 15 luglio 20221 EUR = 36,62 THB
giovedì 14 luglio 20221 EUR = 36,35 THB
mercoledì 13 luglio 20221 EUR = 36,32 THB
martedì 12 luglio 20221 EUR = 36,4 THB
lunedì 11 luglio 20221 EUR = 36,46 THB
domenica 10 luglio 20221 EUR = 36,47 THB
venerdì 8 luglio 20221 EUR = 36,68 THB
giovedì 7 luglio 20221 EUR = 36,83 THB
mercoledì 6 luglio 20221 EUR = 36,89 THB
martedì 5 luglio 20221 EUR = 37,25 THB
lunedì 4 luglio 20221 EUR = 37,12 THB
domenica 3 luglio 20221 EUR = 37,08 THB
venerdì 1 luglio 20221 EUR = 37,01 THB
giovedì 30 giugno 20221 EUR = 36,64 THB
mercoledì 29 giugno 20221 EUR = 37 THB
martedì 28 giugno 20221 EUR = 37,41 THB
lunedì 27 giugno 20221 EUR = 37,46 THB
domenica 26 giugno 20221 EUR = 37,37 THB
sabato 25 giugno 20221 EUR = 37,43 THB
venerdì 24 giugno 20221 EUR = 37,33 THB
giovedì 23 giugno 20221 EUR = 37,34 THB